INSTRUMENTER

Hovedregler kort for alle instrumenter.

 For at vi passer bedst muligt på vores instrumenter, er det vigtigt, at vi holder et skarpt øje med, om de nu har det så godt, som de skal have det.

Node2

  • Tør dem altid af efter brug.
  • Pas godt på dem.
  • Læg dem aldrig et sted, hvor der kan være risiko for de kan blive beskadiget.
  • Juster ikke på remmene, men spørg først.