Opbevaring / behandling

Garderen forpligter sig til at opbevare instrumentet forsvarligt, og vedligeholde det efter anvisning fra instruktør/bestyrelse. Instrumentet skal behandles omhyggelig og altid være i kasse under transport. Ved opstået skade på instrumentet skal det straks meddeles til instruktøren/bestyrelse. Instruktøren og bestyrelsen tager stilling til reparation og eventuelt erstatningskrav.

Det er ikke tilladt på egen hånd at lade instrumentet reparere.