Generel orientering

Garderne er repræsenteret med to gardere fra orkesteret i forældrebestyrelsen.

Garden optræder normalt ved betalte arrangementer, hvortil der er udfærdiget en skriftlig kontrakt.

De penge Garden tjener ved arrangementer går til:

·        Rejser i ind- og udland.

·        Træningsture.

·        Instrumenter.

·        Uniform.

Det er mulig at leje instrument af Garden, hvis man ikke selv har et eller ikke vil bruge sit eget i Garden.

Forsikringer:

Tordenskioldgarden har ikke tegnet en kollektiv fritidsulykkesforsikring og ansvarsforsikring, Forældre anbefales derfor selv at have en forsikring, der dækker ved personskader på deres barn, og på de instrumenter, de har lejet og på ting, som deres barn måtte ødelægge.

Garderne er under transport i bus eller bil, dækket af køretøjets ansvarsforsikring eller af en evt. modpartsansvarsforsikring .

Ved lån/leje af instrument i Garden, skal man selv have en forsikring, der dækker dette.

Forældre bedes derfor sørge for, at have en forsikring, som dækker dette.

Transport:

Transport til / fra træning og ved samlingssted til et arrangement er Tordenskioldgarden uvedkommen.