Skylning af instrument

Skyl jævnligt dit instrument igennem med håndlunkent vand i ca. 5 minutter. Hæld vandet igennem blæserøret og tryk af og til ventilerne ned og drej ligeledes instrumentet. Tøm nu instrumentet fuldstændig for vand og tør det grundigt.

Når du pil bøjler, træk og ventiler af og læg alle delene til tørre på et gammelt håndklæde. Så kan du ligeså godt give bøjler og ventiler den store tur……