Historie

Tordenskjoldsgardens “rødder” går tilbage til 1951, hvor Skolernes Orkester under ledelse af musikdirigent Rasmus Gigger “huserede” i Frederikshavn og omegn. Det havde gennem flere år været tanken, at ungdomsorkestret skulle inddrages under kommunens beskyttende vinger, men de nødvendige økonomiske midler i kommunekassen havde ikke været til stede. Først i sommeren 1956 kom økonomien på plads, bl.a. i form af et tilskud på 1.000 kr. fra årets byfest.

Orkesteret hed i 1954 Skolernes Drengeorkester, som senere blev omdøbt til Frederikshavnergarden.

Den 3. august 1956 blev orkestret så overdraget til Frederikshavn by.

Selve overdragelsen af Tordenskioldsdrengene til byen skete på en festlig måde, da orkestret med musikdirigent Rasmus Gigger i spidsen marcherede fra Tordenskiolds hus i Skippergade ad Nytorv, Danmarksgade og Havnegade til Kommandantboligen, hvor den endelige overdragelse blev foretaget af trafikkontrollør Mortensen. Borgmester Fisker takkede på byens vegne og udtrykte håb om et godt samarbejde i tiden fremover.

Tordenskioldgarden talte ved overdragelsen ca. 20 unge drenge, idet garden startede som et rent drengeorkester. I datidens ”mandsdominerede tid” var piger forment optagelse i garden.

Denne optagelsesregel holdt sig indtil 1962, hvor Jytte Larsen (i dag hedder hun Jytte Sørensen) blev optaget som det første kvindelige uniformerede medlem af Tordenskioldgarden. Dette skete efter et bestemt ønske fra alle garderne. Optagelsen af Jytte skete dog på betingelse af, at hendes lange hår under koncerter m.v. skulle være sat op og gemt under hatten. Man skulle jo nødigt se, at det var en pige, som gemte sig i en af Tordenskioldgardens uniformer.

Jytte Sørensen var dog ikke den første pige, der brød de mandsdominerede regler, idet Bodil Christensen (nu Andersen) i 1954-1956 øvede sammen med drengene i Skolernes Drengeorkester. Da hun ikke kunne optages i orkesteret, fik hun heller ingen uniform og kunne således ikke deltage ved koncerter, men kun assistere Gigger.

Tamburkorpset blev etableret omkring 1980. I begyndelsen kun med trommer.

Vagtkompagniet blev etableret i 1995 og består af de små soldater i uniform, udrustet med forladergeværer.

Med etablering af vagtkompagniet havde garden fået en ”kravlegård”, hvor nye unge gardere i alderen ca. 7 år kan starte med at modtage march- og musikundervisning. Vagtkompagniet medvirker også ved gardens koncerter i Frederikshavn, hvor de ved særlige lejligheder afskyder en salut.

Gennem de 67 år garden nu har virket (2023), har den været under musikalsk ledelse af følgende dirigenter:

fra 1956 – 1976: Rasmus Gigger
fra 1976 – 1978: Jørgen Knudsen
fra 1978 – 1980: Jørgen Kjøgx
fra 1980 – 2008: Knud Evald Andersen
fra 2009 – 2011: Rikke Øland
fra 2011 – 2012: Henrik Juul-Pedersen
fra 2012 2013: Jonas Terp
fra 2013 2018 : Morten Lund Larsen
fra 2019 – 2020: Knud Evald Andersen
fra 2020 – 2020: Kim A. Jensen
fra 2020 – 2021: Huw Thomas
fra 2021 – 2023:  Morten Lund Larsen
fra 2022 – nu: Carsten Højen
fra 2023 – nu: Henrik Juul-Brinkmann

Gardens dirigent gennem 28 år Knud Evald Andersen, startede selv som en ung gardist i 1965, kun 10 år gammel. I 1980 overtog han dirigent-hvervet og ledede gardens musikalske udfoldelser frem til 2008.

Tordenskioldgarden har i årenes løb sat kolorit på mange arrangementer lige fra firmafester, receptioner, søsætninger og jubilæer til byfester, fodboldkampe, koncerter og meget mere. Under mottoet ”Musik skaber fest og glæde” har garden således bibragt såvel byens borgere som det omkringliggende samfund mange musikalske oplevelser.

Gennem årene er det også blevet til en hel del udlandsrejser. Garden har således spillet på Marcuspladsen i Venedig, på Sicilien, i Spanien, i Frankrig og har deltaget i musikfestivaller i Spanien, Frankrig og Tyskland. Siden 1980 har garden ligeledes været fast musikalsk indslag ved årsmøderne for det danske mindretal i Sydslesvig. Også de nordiske lande er blevet besøgt hyppigt, og mange venskaber er blevet knyttet på tværs af landegrænser.

I forbindelse med Tordenskioldgardens 40 års jubilæum den 3. august 1996, fik garden overdraget Kommandantboligen som sit ”klubhus” og hjemsted.

I år 2012 blev Tordenskioldgarden en selvstændig forening, da sam-arbejdet med Frederikshavn Musikskole ophørte.

Til at overtage dirigentrollen i 2019 efter Morten Lund Larsen blev Knud Evald Andersen ansat. Soloundervisningen opdeles i to, og varetages af Karen Marie Lyng og Knud Evald Andersen. Karen Marie Lyng vil udover soloundervisning også varetage nodelære og have fokus på at introduce-re messinginstrumenter til de unge i tamburkorpset, som ikke allerede spiller på et messinginstrument.

Året 2020 blev et anderledes år, hvor garden blev ramt på flere fronter. 2020 huskes især for Covid19-krisen, som startede i marts og varede helt frem til foråret 2022. Men garden blev også ramt på dirigent- og instruktørsiden af forskellige årsager, herunder økonomi.

Kort før sommerferien 2020 opsagde Knud Evald Andersen, også kendt som Muddi, jobbet som dirigent. Hermed har Muddi tjent Tordenskiold-garden i 29 år, og det er med dyb respekt for lang og tro tjeneste, at Tordenskioldgarden siger tak for alle årene.

Karen Marie Lyng blev opsagt, da soloundervisningen i august blev flyttet til Frederikshavn Musikskole på grund af økonomien. Karen Marie Lyng fik startet vores miniorkester op igen med stor succes. Karen har overtaget soloundervisningen på Frederikshavn Musikskole.

Som erstatning for Muddi blev Kim A. Jensen ansat i august 2020. Kim er nyuddannet fra konservatoriet i år 2020, og samarbejdet udviklede sig flot og garderne var tilfredse med ansættelsen, men desværre måtte Kim fratræde som dirigent allerede i november grundet private årsager og en flytning til Norge.

Huw Thomas. Huw var en god og engageret dirigent. Men i november 2021 måtte vi sige farvel til Huw.

Det var en stor udfordring at finde en ny dirigent, som matchede Tordenskioldgarden. Vi var dog så heldige, at vi i perioden december 2021 – februar 2022 fik hjælp af Morten Lund Sletten Larsen.

I marts 2022 indgik vi en ny aftale med Morten Lund Sletten Larsen, som skal være dirigent for orkesteret i vinterhalvåret i perioden 1.november – 31. marts og samtidigt ansatte vi Carsten Højen, kendt som Frøns, i sommerperioden fra 1. april – 31. oktober.

Morten Lund Sletten Larsen må fratræde dirigentrollen per 1. november 2023, da hans arbejde på Kulturskolen i Brønderslev og egne orkester-opgaver fylder for meget. Forældrebestyrelsen har de senere år opbyg-get erfaring med skiftende dirigenter, og ved hjælp af et godt netværk, lykkes det at ansætte Henrik Juul-Brinkmann som erstatning for Morten.

Tiden, hvor dirigenterne fulgte garden og garderne gennem mange år, er slut, og det er et klart ønske fra dirigenterne i dag, at ansættelsen er for kortere perioder for at undgå at køre fast, samt få muligheden for at hente inspiration andre steder. Dette ønske imødekommes af ansæt-telsen af to dirigenter, som deler året mellem sig.

I år 2023 tæller Tordenskioldgarden ca. 30 unge i alderen 7 til 30 år, og består af et vagtkompagni, et tamburkorps, et miniorkester og et orkester.