Historie

Tordenskioldgardens ”rødder” går tilbage til perioden før 1956, hvor et ungdomsorkester under ledelse af musikdirigent Rasmus Gigger ”huserede” i Frederikshavn og omegn. Det havde gennem flere år været tanken at ungdomsorkestret skulle inddrages under kommunens beskyttende vinger, men de nødvendige økonomiske midler i kommunekassen havde ikke været tilstede. Først i sommeren 1956 kom økonomien på plads, bla. I form af et tilskud på 1.000 kr. fra årets byfest.

Den 3. august 1956 blev ungdomsorkestret så overdraget til Frederikshavn by.

Selve overdragelsen af Tordenskioldsdrengene til byen skete på en festlig måde, da orkestret med musikdirigent Rasmus Gigger i spidsen marcherede fra Tordenskiolds hus i Skippergade ad Nytorv, Danmarksgade og Havnegade til Kommandantboligen, hvor den endelige overdragelse blev foretaget af trafikkontrollør Mortensen. Borgmester Fisker takkede på byens vegne og udtrykte håb om et godt samarbejde i tiden fremover.

Tordenskioldgarden talte ved overdragelsen ca. 20 unge drenge, idet garden startede som et rent drengeorkester. I datidens ”Mandsdominerede tid” var piger forment optagelse i garden.

Denne optagelsesregel holdt sig indtil 1962, hvor Jytte Larsen (i dag hedder hun Jytte Sørensen) blev optaget som det første kvindelige uniformerede medlem af Tordenskioldgarden. Dette skete efter et bestemt ønske fra alle garderne. Optagelsen af Jytte skete dog på betingelse af, at hendes lange hår under koncerter m.v. skulle være sat op og gemt under hatten. Man skulle jo nødigt se, at det var en pige, som gemte sig i en af Tordenskioldgardens uniformer.

Jytte Sørensen var dog ikke den første pige, der brød de mandsdominerede regler, idet Bodil Andersen i 1960-61 øvede sammen med drengene i Tordenskioldgarden. Da hun ikke kunne optages i Garden, fik hun heller ingen uniform og kunne således ikke deltage ved koncerter m.v.

Vagtkompagniet blev etableret i 1995 og består af 12 små soldater i uniform, udrustet med forladergeværer.

Tamburkorpset blev etableret omkring 1980. I begyndelsen kun med trommer.

I 2000 talte Tordenskioldgarden ca. 60 unge i alderen 8 til 21 år, og bestod af et vagtkompagni, et tambourkorps og et orkester.

Med etablering af vagtkompagniet har garden fået en ”kravlegård”, hvor nye unge gardere i alderen 7-9 år kan starte med at modtage march- og musikundervisning. Vagtkompagniet medvirker også ved Gardens koncerter i Frederikshavn, hvor de ved særlige lejligheder afskyder en salut.

Gennem de 56 år garden nu har virket (2013), har den været under musikalsk ledelse af følgende dirigenter:

fra 1956 – 1976: Rasmus Gigger

fra 1976 – 1978: Jørgen Knudsen

fra 1978 – 1980: Jørgen Kjøgx

fra 1980 – 2008: Knud Evald Andersen

fra 2009 – 2011: Rikke Øland

fra 2011 – 2012: Henrik Juul-Pedersen

fra 2012 – 2013: Jonas Terp

fra 2013 –    nu   : Morten Lund Larsen

Gardens dirigent gennem 28 år Knud Evald Andersen, startede selv som en ung gardist i 1965, kun 10 år gammel. I 1980 overtog han dirigenthvervet og ledede Gardens musikalske udfoldelser frem til 2008.

Tordenskioldgarden har i årenes løb sat kolorit på mange arrangementer lige fra firmafester, receptioner, søsætninger og jubilæer til byfester, fodboldkampe, koncerter og meget mere. Under mottoet ”Musik skaber fest og glæde” har Garden således bibragt såvel byens borgere som det omkringliggende samfund mange musikalske oplevelser.

Gennem årene er det også blevet til en hel del udlandsrejser. Garden har således spillet på Marcuspladsen i Venedig, – på Sicilien, – i Spanien, -i Frankrig og har deltaget i musikfestivaller i Spanien, Frankrig og Tyskland. Siden 1980 har Garden ligeledes været fast musikalsk indslag ved årsmøderne for det danske mindretal i Sydslesvig. Også de nordiske lande er blevet besøgt hyppigt, og mange venskaber er blevet knyttet på tværs af landegrænser.

I forbindelse med Tordenskioldgardens 40 års jubilæum den 3. august 1996, fik Garden overdraget Kommandantboligen som sit ”klubhus” og hjemsted.