TURE OG ARRANGEMENTER

Tordenskioldgarden er ofte på ture, det være sig træningsture eller ture, hvor der skal optrædes eller konkurreres.

Ved ture med Tordenskioldgarden er der få, men vigtige regler, der skal overholdes, for at turene kan få et godt forløb, og forældre kan være trygge ved at sende deres børn på tur med Tordenskioldgarden:

Ved arrangementer hovedsageligt inden for Frederikshavn kommune eller i den allernærmeste omegn kan anvendes transport i privatbiler. Al transport i privat biler foregår efter færdselslovens forskrifter.

Al anden transport foregår med anerkendte busselskaber.

Tordenskioldgarden er på udenlands tur hvert 2. år.

Inden en tur udpeges altid et medlem af turudvalget til turleder. Denne er altid øverste myndighed på tur med Tordenskioldgarden.

Tordenskioldgarden afholder træningsture en eller flere gange om året. Turene ligger typisk i weekends og varer som regel fra fredag aften til søndag middag.

Formålet med turene er bl.a. at:

  • Spille sammen.
  • Øve march og tattoo.
  • Styrke sammenhold og kammeratskab i Garden.
  • Give ”gamle” og ”nye” lejlighed til at lære hinanden at kende.